LaGou.com拉勾在Godaddy拍出7305美元。

2012年3月5日  |  下午11:10分类:COM域名成交价格  |  标签:  |  11,002 views

域名投资人平时国外拿域名用惯了大炮,一般都只会注意Snapnames、NameJet、Pool这三大域名拍卖平台,很少去关注像Godaddy.com这样的小虾小米了。像Godaddy.com的那种18美元的预定流氓也买过,都买了好久了,结果至今还是没有用掉,啥原因呢,还不因为小枪不好使啊。就像天上飞过一架飞机,结果你掏出小JJ尿尿想一把把天上的飞机射下来一样,成功的机会实在太渺茫了。不过有的时候也有例外喔,就比如说这架飞机在密集的炮火中被无数的大家伙射中,然后飞着飞着不小心掉在了Godaddy的脚下,它一泡尿直接尿在了上面,然后对了大叫我打飞机了,我把飞机打下来了。

昨天晚上的情况估计就是这样的,LaGou.com出现在了Godaddy公司的域名排卖队列里了,不过因为Godaddy的域名拍卖大家可能去的机会比较少,所以昨晚的竟拍也不是非常的激烈,如此精品的域名最终的拍卖成交价仅为7305美元。


流氓认为LaGou.com译为“拉购”可作拉手团购或B2C;译为“辣购”这个也是个不错的B2C站点选择;译为“拉勾”的话大家应都很熟悉吧,小时候的拉勾上吊一百年不许跳,大家都记得吧,诚信经营很重要,这个选择真的也很好喔,再说了流氓查了一下互联网上有好多LaGou的终端用户喔,真的是赚到了。

Bid Date Bid Expires Bidder Bid Amount
03/04/2012 11:32:59 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $7,305
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:32:59 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $7,300
Comment:
03/04/2012 11:31:18 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $7,260
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:28:43 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $7,255
Comment:
03/04/2012 11:28:43 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $7,216
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:26:27 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $7,211
Comment:
03/04/2012 11:26:27 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $7,205
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:24:51 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $7,200
Comment:
03/04/2012 11:21:57 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $7,150
Comment:
03/04/2012 11:24:06 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $7,138
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:24:06 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $7,133
Comment:
03/04/2012 11:23:55 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $7,116
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:23:55 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $7,111
Comment:
03/04/2012 11:19:45 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $7,100
Comment:
03/04/2012 11:23:47 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $7,085
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:23:47 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $7,080
Comment:
03/04/2012 11:22:06 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $7,070
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:22:06 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $7,065
Comment:
03/04/2012 11:21:59 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $7,050
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:21:59 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $7,045
Comment:
03/04/2012 11:20:39 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $7,030
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:20:39 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $7,025
Comment:
03/04/2012 11:20:27 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $7,020
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:20:27 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $7,015
Comment:
03/04/2012 11:19:45 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $7,007
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:17:13 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $7,002
Comment:
03/04/2012 11:13:07 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $7,000
Comment:
03/04/2012 11:16:14 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $6,693
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:16:14 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,688
Comment:
03/04/2012 11:14:59 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $6,681
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:14:59 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,676
Comment:
03/04/2012 11:13:07 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 24 $6,671
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:12:10 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $6,666
Comment:
03/04/2012 11:12:10 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $6,616
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:10:07 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,611
Comment:
03/04/2012 11:10:40 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,515
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:10:40 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $6,510
Comment:
03/04/2012 11:10:07 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,505
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:06:56 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $6,500
Comment:
03/04/2012 11:08:30 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,500
Comment:
03/04/2012 11:08:23 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $6,405
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:08:23 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,400
Comment:
03/04/2012 11:08:10 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $6,305
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:08:10 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,300
Comment:
03/04/2012 11:07:56 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $6,239
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:07:56 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,234
Comment:
03/04/2012 11:07:38 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $6,229
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:07:38 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,224
Comment:
03/04/2012 11:07:31 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $6,219
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:07:31 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,214
Comment:
03/04/2012 11:06:56 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $6,209
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:06:05 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,204
Comment:
03/04/2012 11:05:48 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,200
Comment:
03/04/2012 11:06:51 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,106
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:06:51 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $6,101
Comment:
03/04/2012 11:06:42 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,024
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:06:42 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $6,019
Comment:
03/04/2012 11:06:34 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,014
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:06:34 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $6,009
Comment:
03/04/2012 11:05:48 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $6,004
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:05:38 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $5,999
Comment:
03/04/2012 11:05:40 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $5,805
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:05:40 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $5,800
Comment:
03/04/2012 11:05:38 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $5,705
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:04:38 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $5,700
Comment:
03/04/2012 11:05:26 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $5,616
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:05:26 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $5,611
Comment:
03/04/2012 11:04:24 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $5,555
Comment:
03/04/2012 11:04:24 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $5,506
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:04:05 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $5,501
Comment:
03/04/2012 11:04:05 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $5,227
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:03:47 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $5,222
Comment:
03/04/2012 11:03:47 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $5,206
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:02:27 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $5,201
Comment:
03/04/2012 11:03:41 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $5,199
Comment:
03/04/2012 11:02:27 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $5,116
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:01:54 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $5,111
Comment:
03/04/2012 11:01:54 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $5,106
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 11:00:12 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $5,101
Comment:
03/04/2012 11:00:12 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $5,016
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 10:59:42 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $5,011
Comment:
03/04/2012 10:59:42 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $5,010
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 10:59:20 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $5,005
Comment:
03/04/2012 09:51:18 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $5,001
Comment:
03/04/2012 10:58:13 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $4,905
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 10:58:13 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $4,900
Comment:
03/04/2012 10:58:02 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $4,760
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 10:58:02 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $4,755
Comment:
03/04/2012 10:57:51 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $4,705
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 10:57:51 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $4,700
Comment:
03/04/2012 09:51:18 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $4,671
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 09:23:58 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 13 $4,666
Comment:
03/04/2012 09:50:38 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 13 $4,215
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 09:50:38 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $4,210
Comment:
03/04/2012 09:49:17 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 13 $4,115
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 09:22:14 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 13 $4,111
Comment:
03/04/2012 09:49:17 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 23 $4,110
Comment:
03/04/2012 09:21:09 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 13 $4,105
Comment:
03/04/2012 09:23:20 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 18 $4,100
Comment:
03/04/2012 09:21:09 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 13 $4,005
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 09:20:51 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 18 $4,000
Comment:
03/04/2012 09:20:51 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 18 $3,975
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 09:18:12 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 22 $3,970
Comment:
03/04/2012 09:20:30 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 22 $3,705
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 09:20:30 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 17 $3,700
Comment:
03/04/2012 09:20:18 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 22 $3,605
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 09:20:18 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 17 $3,600
Comment:
03/04/2012 09:20:00 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 22 $3,505
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 09:09:24 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 22 $3,500
Comment:
03/04/2012 09:20:00 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 18 $3,500
Comment:
03/04/2012 09:09:24 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 22 $3,105
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 08:34:10 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 18 $3,100
Comment:
03/04/2012 09:09:09 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 22 $3,100
Comment:
03/04/2012 09:09:04 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 18 $3,015
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 09:09:04 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 21 $3,010
Comment:
03/04/2012 08:34:10 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 18 $3,005
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 08:20:10 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 20 $3,000
Comment:
03/04/2012 08:20:10 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 20 $2,805
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 08:11:00 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 18 $2,800
Comment:
03/04/2012 07:21:48 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 18 $2,500
Comment:
03/04/2012 08:11:15 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 18 $2,315
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 08:11:15 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 19 $2,310
Comment:
03/04/2012 07:56:54 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 18 $2,305
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 07:56:54 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 16 $2,300
Comment:
03/04/2012 07:21:48 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 18 $2,205
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 07:11:22 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 17 $2,200
Comment:
03/04/2012 07:15:39 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 17 $2,195
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 07:15:39 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 16 $2,190
Comment:
03/04/2012 07:15:29 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 17 $2,155
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 07:15:29 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 16 $2,150
Comment:
03/04/2012 07:11:22 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 17 $2,005
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 07:09:37 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 16 $2,000
Comment:
03/04/2012 07:09:37 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 16 $1,116
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 06:50:08 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) My Bid $1,111
Comment:
03/04/2012 06:50:08 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) My Bid $1,105
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 06:43:05 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 15 $1,100
Comment:
03/04/2012 06:43:05 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 15 $1,006
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 06:37:25 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) My Bid $1,001
Comment:
03/04/2012 06:42:28 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 15 $1,000
Comment:
03/04/2012 06:37:25 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) My Bid $893
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 06:19:03 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 13 $888
Comment:
03/04/2012 06:21:33 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 13 $705
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 06:21:33 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 12 $700
Comment:
03/04/2012 06:21:19 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 13 $665
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 06:21:19 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 12 $660
Comment:
03/04/2012 06:21:05 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 13 $635
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 06:21:05 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 12 $630
Comment:
03/04/2012 06:19:03 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 13 $603
Comment: Proxy Bid
03/03/2012 06:20:56 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $598
Comment:
03/04/2012 06:16:58 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $530
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 06:16:58 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 12 $525
Comment:
03/04/2012 12:45:10 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $520
Comment: Proxy Bid
03/04/2012 12:45:10 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 7 $515
Comment:
03/03/2012 06:20:56 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $510
Comment: Proxy Bid
03/03/2012 06:13:01 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 11 $505
Comment:
03/03/2012 06:20:50 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 11 $464
Comment: Proxy Bid
03/03/2012 06:20:50 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $459
Comment:
03/03/2012 06:20:42 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 11 $405
Comment: Proxy Bid
03/03/2012 06:20:42 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $400
Comment:
03/03/2012 06:20:35 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 11 $320
Comment: Proxy Bid
03/03/2012 06:20:35 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $315
Comment:
03/03/2012 06:20:28 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 11 $273
Comment: Proxy Bid
03/03/2012 06:20:28 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $268
Comment:
03/03/2012 06:13:01 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 11 $231
Comment: Proxy Bid
03/03/2012 07:48:17 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $226
Comment:
03/03/2012 06:12:34 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $186
Comment: Proxy Bid
03/03/2012 06:12:34 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 11 $181
Comment:
03/03/2012 07:48:17 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $176
Comment: Proxy Bid
03/03/2012 03:53:21 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 6 $171
Comment:
03/03/2012 03:53:21 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 6 $170
Comment: Proxy Bid
03/03/2012 01:35:18 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 10 $165
Comment:
03/02/2012 10:45:33 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 9 $160
Comment:
03/02/2012 07:36:43 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $159
Comment:
03/02/2012 09:30:34 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $155
Comment: Proxy Bid
03/02/2012 09:30:34 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 8 $150
Comment:
03/02/2012 09:28:51 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $145
Comment: Proxy Bid
03/02/2012 09:28:51 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 8 $140
Comment:
03/02/2012 09:28:44 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $135
Comment: Proxy Bid
03/02/2012 09:28:44 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 8 $130
Comment:
03/02/2012 07:36:43 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $125
Comment: Proxy Bid
03/02/2012 07:00:19 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 8 $120
Comment:
03/02/2012 05:14:40 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 7 $115
Comment:
03/02/2012 03:53:20 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 6 $111
Comment:
03/02/2012 03:53:20 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 6 $110
Comment: Proxy Bid
03/01/2012 10:40:06 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 2 $105
Comment:
03/01/2012 08:30:15 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $100
Comment:
03/01/2012 10:38:38 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 2 $100
Comment:
03/01/2012 10:37:37 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $95
Comment: Proxy Bid
03/01/2012 10:37:37 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 2 $90
Comment:
03/01/2012 10:37:28 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $85
Comment: Proxy Bid
03/01/2012 10:37:28 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 2 $80
Comment:
03/01/2012 10:37:11 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $75
Comment: Proxy Bid
03/01/2012 10:37:11 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 2 $70
Comment:
03/01/2012 10:36:59 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $65
Comment: Proxy Bid
03/01/2012 10:36:59 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 2 $60
Comment:
03/01/2012 09:30:08 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $55
Comment: Proxy Bid
03/01/2012 09:30:08 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 5 $50
Comment:
03/01/2012 04:52:01 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $42
Comment: Proxy Bid
03/01/2012 04:52:01 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 2 $37
Comment:
03/01/2012 08:30:15 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 4 $32
Comment: Proxy Bid
02/29/2012 05:11:52 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 2 $27
Comment:
02/29/2012 02:25:35 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 3 $22
Comment:
02/29/2012 01:30:53 AM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 2 $17
Comment:
02/24/2012 02:19:02 PM (PST) 03/04/2012 11:36:00 AM (PST) Bidder 1 $12
Comment:
感谢域名城副总裁 队长同志报料并提供相关竟价信息!
喜欢本文,那就收藏到: Del.icio.us Google书签 Digg Live Bookmark Technorati Furl Yahoo书签 Facebook 百度搜藏 新浪ViVi 365Key网摘 天极网摘 和讯网摘 博拉网 POCO网摘 添加到饭否 QQ书签 Digbuzz我挖网

随机日志

随机日志

5条评论 关于 “LaGou.com拉勾在Godaddy拍出7305美元。”

 1. 发表于: 3月 6th, 2012 上午8:59

  这个不是过期删除的,godaddy是打不下的。。

  [Reply]

 2. 飞鱼 发表于: 3月 6th, 2012 上午10:32

  拉钩并非流氓说得那么好,拉钩、拉勾应该属于地域用法,至少在我们那里没有这个说法,基本上我是第一次听到”拉勾”。这里是广东。

  [Reply]

  小流氓 reply on 2012年3月6日 下午12:02:

  小学生年代没有搞过啊?

  [Reply]

  飞鱼 reply on 2012年3月6日 下午2:08:

  我们叫勾勾小指头,不叫拉钩。

  [Reply]

 3. 一个蛋卷(DanJuan.com)只售2626美元,赚到了。 - 小流氓的域名博客 发表于: 3月 26th, 2012 下午12:42

  […] 流氓也知道Godaddy有个公开的域名拍卖市场,不过好像参加拍卖的也要交年费,所以流氓一直没有加入其拍卖计划。不过看最近Godaddy的几个域名LaGou.com(Lagou.com售出7305美元)啦都不错啦,看来流氓也要加入他们的拍卖了,看一下是不是可以捡漏了。 […]


发表您的评论