ShiKuang.com昨夜Snapname拍出1751美元!

2011年11月23日  |  下午10:32分类:COM域名成交价格  |  6,929 views

流氓在单位奋斗八年,当了两年副职,最近终于转正,亢奋许久,全身心再投工作,以致近来无心域名,国际上的域名竟价更是完全戒了。最近事情告一段落流氓重拾心情再次关注米市,预定下近期第一个域名ShiKuang.com。

ShiKuang.com 意为 实况,相信有玩足球游戏的人都有玩过著名的“实况足球”, 这个游戏也是伴着流氓走过了个许多载,从高中一直到大学。昨天晚上流氓原想也激情一把,想把那年轻的记忆留下,无奈年至中年越来越熬不得夜了,一睡醒来米已在他人处,最后此域名1751美元成交,恭喜最后得标者。

23-Nov-2011 06:08 PST Auction End Time: 22-Nov-2011 12:20 PST
Bidder Date Bid Amount Comment
xuqingwei888 22-Nov-2011 21:27 PST $1,751.00 Completed
xuqingwei888 22-Nov-2011 12:14 PST $1,751.00 Bid Placed
chunyuan 22-Nov-2011 06:47 PST $1,701.00 Bid Placed
mover3721 22-Nov-2011 06:47 PST $1,651.00 Bid Placed
chunyuan 22-Nov-2011 06:47 PST $1,602.00 Bid Placed
mover3721 21-Nov-2011 07:40 PST $1,550.00 Bid Placed
sc365 21-Nov-2011 07:40 PST $1,500.00 Bid Placed
sc365 21-Nov-2011 07:40 PST $1,401.00 Bid Placed
mover3721 21-Nov-2011 07:40 PST $1,351.00 Bid Placed
sc365 21-Nov-2011 07:39 PST $1,201.00 Bid Placed
mover3721 21-Nov-2011 07:39 PST $1,151.00 Bid Placed
sc365 21-Nov-2011 07:39 PST $976.00 Bid Placed
mover3721 21-Nov-2011 07:39 PST $951.00 Bid Placed
sc365 20-Nov-2011 11:27 PST $851.00 Bid Placed
dongdongdong 20-Nov-2011 11:27 PST $826.00 Bid Placed
dongdongdong 20-Nov-2011 11:01 PST $825.00 Bid Placed
smsdns 20-Nov-2011 11:01 PST $800.00 Bid Placed
smsdns 20-Nov-2011 11:01 PST $626.00 Bid Placed
dongdongdong 20-Nov-2011 11:01 PST $601.00 Bid Placed
smsdns 20-Nov-2011 10:29 PST $426.00 Bid Placed
fullname 20-Nov-2011 10:29 PST $401.00 Bid Placed
fullname 19-Nov-2011 18:29 PST $400.00 Bid Placed
lisa13850199 19-Nov-2011 18:29 PST $375.00 Bid Placed
lisa13850199 19-Nov-2011 18:29 PST $301.00 Bid Placed
fullname 19-Nov-2011 18:29 PST $276.00 Bid Placed
lisa13850199 19-Nov-2011 18:29 PST $191.00 Bid Placed
fullname 19-Nov-2011 18:29 PST $181.00 Bid Placed
lisa13850199 19-Nov-2011 18:29 PST $151.00 Bid Placed
fullname 19-Nov-2011 18:29 PST $141.00 Bid Placed
lisa13850199 19-Nov-2011 18:29 PST $131.00 Bid Placed
fullname 19-Nov-2011 18:29 PST $121.00 Bid Placed
lisa13850199 19-Nov-2011 18:29 PST $111.00 Bid Placed
fullname 19-Nov-2011 18:29 PST $101.00 Bid Placed
lisa13850199 19-Nov-2011 18:29 PST $96.00 Bid Placed
fullname 19-Nov-2011 18:29 PST $91.00 Bid Placed
lisa13850199 19-Nov-2011 18:28 PST $86.00 Bid Placed
fullname 19-Nov-2011 18:28 PST $81.00 Bid Placed
lisa13850199 19-Nov-2011 17:03 PST $76.00 Bid Placed
chunyuan 19-Nov-2011 12:01 PST $71.00 Initial Bid
joelee 19-Nov-2011 12:01 PST $70.00 Initial Bid
fullname 19-Nov-2011 12:01 PST $70.00 Initial Bid
niphanintang 19-Nov-2011 12:01 PST $70.00 Initial Bid
zrr 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
mover3721 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
xuqingwei888 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
yuminame 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
john lee 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
reabert 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
xinshou 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
smsdns 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
sc365 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
domainer123 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
i can now 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
vinking 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
lujch 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
samwu 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
bossoncn 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
1989y 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
plafanxian 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
woshishui 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
ahuu 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
419 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
smurunner 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
zhou 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
tetetahenryq 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
goldrmb 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
fscxkj 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
muouren 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
thelong 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
zheng hua 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
eastxu 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
dncenter 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
chaoqun 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
partty 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
proxyid 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
nothingtosay 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
dongdongdong 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
lisa13850199 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
domainlist 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
zezinho 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
zhongheng 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
hxcai 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
richrich 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
chenghao 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
chika 19-Nov-2011 12:01 PST $69.00 Initial Bid
喜欢本文,那就收藏到: Del.icio.us Google书签 Digg Live Bookmark Technorati Furl Yahoo书签 Facebook 百度搜藏 新浪ViVi 365Key网摘 天极网摘 和讯网摘 博拉网 POCO网摘 添加到饭否 QQ书签 Digbuzz我挖网

随机日志

随机日志

2条评论 关于 “ShiKuang.com昨夜Snapname拍出1751美元!”

  1. 福安 发表于: 11月 23rd, 2011 下午11:36

    流氓哥精神可嘉

    [Reply]

  2. hx 发表于: 11月 24th, 2011 上午1:29

    这个原来这么好啊,定了但没有参加竞标。下次有好的推荐一下。

    [Reply]


发表您的评论